Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Corona update 24 maart 2020

Vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid rondom de verspreiding van het coronavirus het volgende: In navolging van ziekenhuizen en collegae in het land kies ik ervoor om voorlopig niemand te ontvangen op de praktijk.

Alle afspraken gaan gewoon door zoals gepland, maar worden middels beveiligd beeldbellen (of telefonisch indien u dat wenst) gevoerd, tenzij u afziet van de afspraak.

Het beeldbellen gaat via een beveiligde KPN zorgmessenger verbinding. Ik stuur u een uitnodiging om u te registreren hiervoor. Het werkt het beste als u de app download op uw laptop of tablet. Op het afgesproken tijdstip stuur ik u een uitnodiging tot contact.

Welkom

Hartelijk welkom op de website van psycholoog JannyvandeBeek. In mijn praktijk in Soesterberg bied ik eerstelijns psychologische hulpverlening. Mensen van alle leeftijden zijn welkom. Door mijn achtergrond als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog ben ik gericht op individuele- en systemische hulpverlening. Eerstelijns psychologische zorg kenmerkt zich door een doelgerichte, praktische en probleemgerichte benadering waarbij nadrukkelijk oog is voor de gezonde kanten van de client.


In het gehele traject - van aanmelding, behandeling tot afronding - is uw hulpvraag het leidende uitgangspunt. We zullen intensief samenwerken waarbij het doel is dat u na een aantal gesprekken weer zelfstandig verder kunt. In mijn benadering staan betrokkenheid en professionaliteit centraal.

Wachttijd

Op dit moment is de praktijk open voor nieuwe aanmeldingen. Gestreefd wordt de intake binnen twee weken te plannen, vervolgbehandeling start aansluitend.
De wachttijd is geactualiseerd maart 2020.

                 

BIG registratie 19037847825
Registerpsycholoog NIP
Lid NVGzP