Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich zowel telefonisch (0641117947) als via e-mail (info@psycholoogjannyvandebeek.nl) aanmelden. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw verzekering dient u een verwijzing te hebben van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts.

Duur

Eerstelijns psychologische hulp is in principe kortdurend, dat wil zeggen 5 tot 10 gesprekken. In een aantal gevallen kan de behandeling langer durend zijn. U dient daarbij echter wel rekening te houden met wat uw verzekeraar vergoedt. Een gesprek duurt 45 minuten. Indien gewenst kunnen er huisbezoeken of schoolbezoeken worden gedaan.

Inhoud

Het eerste gesprek zal er op gericht zijn uw hulpvraag duidelijk te krijgen en daar waar mogelijk zetten we al stappen in uw behandelproces. In de volgende gesprekken zullen we gericht aan uw problematiek werken. Dat kan zijn met behulp van inzichtgevende technieken, gesprekken waarbij een meer cognitief gedragstherapeutische aanpak centraal staat of systeemgesprekken. Bij kinderen werk ik vaak met werkboekjes of werkbladen. Kinderen zijn gewend aan een meer schoolse setting en het werken met materiaal vergroot daardoor hun gevoel van veiligheid in de behandelsetting. Bij jonge kinderen vindt de behandeling doorgaans plaats via mediatietherapie, dat wil zeggen dat de behandeling via u als ouder plaatsvindt.

E-health

Om reeds zelf met uw klachten aan de slag te gaan verwijs ik u naar de zelfhulpmodules van mirro. Daarnaast heeft Menzis goede e-healthprogramma's. Tijdens de behandeling zal ik samen met u soms gebruik maken van deze vormen van e-health wij, noemen het dan blended health (combinatie van gesprekstherapie en e-health).

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst samen te praten en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog. Heeft u een klacht of denkt u dat uw psycholoog zich niet aan zijn beroepscode heeft gehouden, neem dan contact op met het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).