Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Volwassenen

Doorgaans lukt het mensen om de problemen die zij tegenkomen in het leven zelf op te lossen. Soms kan iemand echter vastlopen en dan is het zinvol hulp in te schakelen om weer in balans te komen. In de eerstelijns psychologische zorg kunt u hulp vragen bij de volgende problemen:

Eerstelijns psychologische hulpverlening is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen met ernstige suÔcidale gedachten, ernstige verslavingsproblematiek of psychosen. Mocht voorgenoemde wel op u van toepassing zijn dan kunt u contact opnemen met uw huisarts voor passende hulpverlening of met de waarnemer van uw huisarts.