Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Over mij

Persoonlijk en opleiding

Ik (1971) ben getrouwd en moeder van twee zoons in de middelbare school leeftijd. Als twintiger heb ik veel gereisd. Vanuit deze reizen ontwikkelde ik een fascinatie voor andere culturen van waaruit ik de studie culturele antropologie ben gaan doen en waarvan ik het doctoraalexamen heb behaald. Later ben ik de studie orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht gaan doen en aansluitend heb ik de postacademische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gedaan. In 2012 heb ik de opleiding tot EMDR therapeut gedaan bij de VEN (Vereniging EMDR Nederland). In 2021 deed ik de verdiepingscursus EMDR bij ACT-EMDR Centrum.

Werkervaring

Als gz-psycholoog ben ik lange tijd werkzaam geweest bij een landelijke aanbieder (Indigo) voor basis ggz zorg. In deze functie behandelde ik mensen in alle leeftijden. Naast mijn werkzaamheden als behandelaar ben ik een aantal jaren verbonden geweest aan de faculteit pedagogiek van de Universiteit van Utrecht. Ik gaf daar les aan master studenten orthopedagogiek. In mijn carrière heb ik op diverse specialistische psychiatrische poliklinieken gewerkt (Altrecht ggz) met verschillende leeftijdsgroepen. Ik heb als diagnosticus en behandelaar op een jeugdafdeling (0-18 jaar) gewerkt en op een seniorenafdeling (55 plus). Ik ben ingeschreven als gezondheidszorgpsycholoog in het BIG register: 19037847825. De titel gezondheidszorgpsycholoog is een wettelijk beschermde titel. Het voeren van deze titel betekent dat ik zelfstandig mijn beroep mag uitoefenen en dat ik val onder het tuchtrecht (www.bigregister.nl)