Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Welkom

Hartelijk welkom op de website van psycholoog JannyvandeBeek. In mijn praktijk in Soesterberg bied ik eerstelijns psychologische hulpverlening. Mensen van alle leeftijden zijn welkom. Door mijn achtergrond als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog ben ik gericht op individuele- en systemische hulpverlening. Eerstelijns psychologische zorg kenmerkt zich door een doelgerichte, praktische en probleemgerichte benadering waarbij nadrukkelijk oog is voor de gezonde kanten van de client.


In het gehele traject - van aanmelding, behandeling tot afronding - is uw hulpvraag het leidende uitgangspunt. We zullen intensief samenwerken waarbij het doel is dat u na een aantal gesprekken weer zelfstandig verder kunt. In mijn benadering staan betrokkenheid en professionaliteit centraal.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd tot intake ongeveer vier weken. De behandeling start aansluitend. Mocht u sneller hulp nodig hebben dan adviseer ik u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor bemiddeling naar een hulpverlener die sneller plek heeft.
De wachttijd is geactualiseerd op 10 januari 2020.

                 

BIG registratie 19037847825
Registerpsycholoog NIP
Lid NVGzP