Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Corona maatregelen

In navolging van de richtlijn GGZ en corona worden afspraken in overleg met u face-to-face op de praktijk of middels beveiligd beeldbellen ingepland.

"In deze tijd met de risico's op besmetting en het streven die zoveel als mogelijk te voorkomen moeten behandelaars een afweging maken in de vorm waarin zij hun behandeling aanbieden. Voorop moet staan dat patiënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. De behandelaar streeft hierin samen met de patiënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen.
Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de patiënt, mede-patiënten of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling."
Bron: GGZ standaarden

Maatregelen ter preventie van verspreiding van het coronavirus die van belang zijn bij een face-to-face afspraak, lees deze a.u.b. zorgvuldig:

• Betreed het praktijkpand pas op het tijdstip van de afspraak en niet eerder. Dit om te voorkomen dat er mensen in de wachtkamer zitten.
• In het Medisch Centrum Soesterberg in de algemene ruimtes a.u.b. een mondkapje dragen. In mijn kamer kan het mondkapje af.
• Was uw handen voordat u naar de praktijk komt en weer bij thuiskomst.
• We schudden geen handen.
• We houden 1,5 meter afstand, de praktijkkamer is zo ingericht dat dit probleemloos kan.
• Neem a.u.b. een vest of shawl (iets warms) mee zodat we zolang mogelijk het raam open kunnen houden voor een goede ventilatie.
• U en ik zeggen de face-to-face afspraak af als één van ons hoest of keelpijn of andere verkoudheidsklachten heeft. Dit kunt u tot het moment van de afspraak doen, wij kunnen dan contact hebben via beeldbellen of telefonisch.

Welkom

Hartelijk welkom op de website van psycholoog Janny van de Beek. In mijn praktijk in Soesterberg bied ik eerstelijns psychologische hulpverlening. Mensen van alle leeftijden zijn welkom. Door mijn achtergrond als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog ben ik gericht op individuele- en systemische hulpverlening. Eerstelijns psychologische zorg kenmerkt zich door een doelgerichte, praktische en probleemgerichte benadering waarbij nadrukkelijk oog is voor de gezonde kanten van de client.


In het gehele traject - van aanmelding, behandeling tot afronding - is uw hulpvraag het leidende uitgangspunt. We zullen intensief samenwerken waarbij het doel is dat u na een aantal gesprekken weer zelfstandig verder kunt. In mijn benadering staan betrokkenheid en professionaliteit centraal.

Wachttijd

De wachttijd bedraagt op dit moment zeven weken. Behandeling start aansluitend na intake. Indien u sneller geholpen wilt worden dan adviseer ik u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor bemiddeling naar een andere zorgverlener.
De wachttijd is geactualiseerd op 15 december 2020.

                 

BIG registratie 19037847825
Registerpsycholoog NIP
Lid NVGzP