Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Kinderen

Ieder kind volgt zijn eigen ontwikkelingspad. De rol van de ouders is hen daarin te steunen, coachen en op te voeden zodat het kind later als zelfstandig en evenwichtig individu kan functioneren. Soms ontstaan er problemen in de ontwikkeling van het kind of in de ontwikkeling van het ouderschap. Op zoín moment is het goed hulp in te schakelen. In de eerstelijns psychologische zorg kunt u hulp vragen bij de volgende problemen:

  • Somberheid of depressieve klachten

  • Piekeren

  • Angstklachten (separatieangst, paniek, fobieŽn etc.)

  • Rouw en verliesverwerking

  • Gevolgen van echtscheiding

  • Omgaan met boosheid en opstandigheid

  • Sociale problemen (bv met leeftijdsgenootjes)

  • Opvoedvragen

Diagnostiek bij kinderen

In de samenleving is er discussie over het feit of wij kinderen niet te snel diagnosticeren. Bij eerder werkzaamheden in een specialistische tweedelijns setting heb ik ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen met ADHD en autisme spectrumproblematiek. In de eerstelijn wordt over het algemeen geen diagnostiek naar deze stoornissen gedaan. Wel kan ik middels een consult screenen of er mogelijk sprake is van een dergelijke stoornis. Ik kan met u meedenken en duiden wat het kan betekenen als u uw kind uitgebreid laat onderzoeken. Welke voor- maar ook nadelen dit kan hebben. Mogelijk kunnen met behulp van opvoedadviezen en training van het kind de problemen verminderen waardoor u na een kortdurend traject besluit dat specialistische diagnostiek en hulp voor het moment niet meer gewenst zijn. De uitkomst kan ook zijn dat u inziet en besluit dat uw kind meer hulp nodig heeft.
 

Eerstelijns psychologische hulpverlening is nadrukkelijk niet bedoeld voor kinderen of jongeren met ernstige suÔcidale (zelfmoord) gedachten, ernstige verslavingsproblematiek of psychotische verschijnselen. Mocht voorgenoemde wel op jou of uw kind van toepassing zijn dan is het verstandig contact op te nemen met jouw/uw huisarts voor passende hulpverlening of met de waarnemer van de huisarts.